Etusivu  Kirjailijat  Teokset  Aikajana  Punalippu  Neuvosto-Karjala  Linkkejä

Kirjailijat A–Ö

Aakkosellinen kirjailijaluettelo. 37 suomen kielellä kirjoittaneen kirjailijan biografiset tiedot, bibliografiat keskeisimmistä teok­sista ja kirjallisuuslehdissä ilmes­tyneistä artikkeleista. Tietoja myös Karjalan kirjal­lisuu­den tutkijoista ja kääntäjistä.

Teokset A–Ö | 1946–2008

Aakkosellinen ja ajallinen teosluettelo. Lyhyitä esit­te­lyjä, bibliografisia tietoja sekä teoksista julkaistuja kritiikkejä yli sadasta suomenkielisestä teoksesta.

Aikajana

Keskeisimpiä kirjallisuuselämän tapahtumia ja teosten julkaisuajankohtia. Nimikkeet ovat myös linkkejä lisätie­toihin.

Punalippu ja Carelia

Kirjallisuuslehdistä Punalippu ja Carelia koottu, noin 200 artikkelista koostuva tietokanta. Sisältää artikkeleita ja raportteja erilaisista kirjalli­suus­tapahtumista, teosten ja kirjailijoiden esittelyjä ja kritiikkejä 1940-luvun lopulta 2000-luvulle. Artikkeleita voi selata ajallisesti, aakkosellisesti otsikon ja tekijän mukaan tai ryhmiteltynä aihepiireittäin.

Neuvosto-Karjala ja Karjalan Sanomat

Sanomalehdistä Neuvosto-Karjala ja Karjalan Sanomat koottu, noin 100 artikkelin tietokanta. Sisältää artikkeleita ja raportteja erilaisista kir­jallisuus­tapahtumista, teosten ja kirjai­lijoiden esittelyjä ja kri­tiik­kejä 1950-luvulta 2000-luvulle. Artikkeleita voi selata ajallisesti, aakkosellisesti otsikon ja tekijän mukaan tai ryhmiteltynä aihepiireit­täin.

Linkkejä ja kirjallisuutta

Linkkejä Karjalan tasavallan alueella ilmestyviin kirjallisuus- ja sanoma­lehtiin sekä neuvostokirjal­li­suut­ta käsitteleville www-si­vustoille. Aiheeseen liitty­vä kirjallisuusbibliografia.

Taustatietoja kirjallisuustoiminnasta

Tutkimus & rahoittajat

Sanasto

Kiitokset

Ohjeita selaimen asetuksia varten
In English

www.locallit.net | Sivuston suunnittelu ja ylläpito Tuulikki Kurki | Päivitetty 12.10.2011