Etusivu  Kirjailijat  Teokset  Aikajana  Punalippu  Neuvosto-Karjala  Linkkejä

Karjalan ASNT:n Neuvostokirjailijain Liiton perustava kokous, Petroskoi 1934

Urho Ruhanen, Karjalan Neuvostokirjailijain liitto 40-vuotias (Punalippu 6/1974):
Konferenssi, joka oli koolla 11.-13. kesäkuuta 1934, osallistui 45 kirjailijaa ja kynäilijää ja lisäksi joukko eri järjestöjen edustajia. Uuden liiton jäsenyyteen näistä hyväksyttiin heti vain kymmenkunta kirjailijaa.
Konferenssin päiväjärjestyksessä oli:
1. Selostus neuvostokirjallisuudesta ja Liiton uusista tehtävistä (selostaja Vissarion Sajanov – Leningrad).
2. Apuselostukset Karjalan kirjallisuudesta ja sen tehtävistä: a) proosa - U. Ruhanen ja L. Ljufanov; b) runous -J. Virtanen ja V. Sajanov; c) dramaturgia - R. Nyström; d) kritiikki - N. Jaakkola.
3. Organisaatiokysymykset
Konferenssi valitsi hallinnon, jonka puheenjohta-jaksi tuli Jalmari Virtanen. Edustajiksi Neuvosto-kirjailijain ensimmäiseen edustajakokoukseen valittiin Jalmari Virtanen, Eemeli Parras ja Sergei Norin. Konferenssin päätöslauselmassa todettiin:
”Rinnan sosialistisen talouden sekä kulttuurin yleisen nousun kanssa on kasvanut korkeammalle asteelle myös Karjalan muodoltaan kansallinen ja sisällöltään sosialistinen neuvostokirjallisuus. Erikoisen voimakkaan sysäyksen kaunokirjallisuuden kehitykselle antoi puolueen KK:n päätös 23. huhtikuuta 1932. Tämän historiallisen päätöksen jälkeen julkaistujen kaunokirjallisten teosten luku nousee useihin kymmeniin, on kohonnut joukko uusia lupaavia voimia, kirjallisuusasia on nopeasti kasvamassa yleisproletaariseksi asiaksi... Kirjallisuutemme kehittyy sosialistisen realismin tietä.”

Artikkeleita:

U. Ruhanen. Karjalan Neuvostokirjailijain liitto 40-vuotias. [Punalippu 6/1974, 104–107]
U. Ruhanen. Karjalan Neuvostokirjailijain liitto 50-vuotias. [Punalippu 6/1984, 3–9 PUUTTUU]

www.locallit.net