www.locallit.net | www.locallit.net/english

Kirjaesittelyä
Pekka Perttu
Punalippu 1/1965, 122 (tarkista numero!)

Viime vuonna ilmestyi Ortjo Stepanovin kokoelma Vako vaolta, joka sisältää kuvauksia, kertomuksia ja filminovellin. Kuvauksia on kirjassa kolme. Uudet valot Uhtualla kuvaa aikaa, jolloin tasavaltamme otti ensiaskeleita. Siinä kerrotaan piirin ensimmäisen sähköaseman rakennustöistä vuosina 1926-1927 ja niistä vaikeuksista, joita silloin oli, kun koneet oli tuotava ulkomailta, ei ollut teitä eikä alan ammattimiehiä. Mutta uhrautuvalla työllä saatiin aikaa, että Lokakuun X vuotisjuhlana "patshahissa tulet tuikki".

Kuvaus vako vaolta valottaa lukijalle piirin maatalouden kulkemaa tietä. Siinä tutustumme peräänantamattoman ja työhön kiintyneen Pavel Ivanovin elämäntaipaleeseen. Uittovaltuutetussa tekijä näyttää miten nuorempikin polvi kykenee johtamaan monitahoista uittotyötä, kun rehti työkollektiivi uskoo sille, tässä tapauksessa Santeri Savinille, vastuunalaisen tehtävän.

Useimmissa kertomuksissa tekijä käsittelee ihmisten välisiä suhteita, mikä aihe kuuluu luonnostan aikamme ongelmiin. Näemme kauppatyöntekijäin huolenpidon asiakkaistaan (Krakovjak), pojan ja isän välisten suhteiden kehityksen (Vaari), avioparin, Iivarin ja Sylvin elämän, joka päättyy eron miehen sairauden takia (Kaikella pitää olla rajansa). Kertomuksessa Hänen kuvansa tutustumme karjalaiskylän neuvostopatriootteihin, jotka miehitysvallan aikana säilyttivät henkensä uhalla Leninin kuvaa. Filminovelli Joutsen kertoo maaseutunuorison elämästä. Työkollektiivi vaikuttaa hakoteille joutuneeseen Ilmariin ja hän käsittää vihdoin, että ulkokultainen ele ei auta missään, olkoonpa sitten mielessä mitä hyvänsä. Kertomus Simana-vaari ja kirje kertoo ajasta ennen vallankumousta, siitä kun Simana sai lukutaidottomuutensa takia tietää Huotarvi-veljensä kaatumisesta vasta kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

Tekijä tarkkailee näin ollen elämäämme eri taholta, mikä tekee kokoelman varsin mielenkiintoiseksi. Mutta on siinä heikkouksiakin. Eräissä kertomuksissa asian on esitetty kovin suoraviivaisesti. Toisissa taas on koottu tarpeettoman paljon detaljeja ajatuksen todistamiseksi (Kaikella pitää olla rajansa), mikä heikentää kertomuksen vakuuttavuutta. Kirjaan on pujahtanut eräitä ikävänlaisia epätarkkuuksia murteen käytössä, joka muuten on Stepanovin vahvoja puolia. Kokoelma on joka tapauksessa hyvä lisä kirjallisuuteemme. O. Stepanov käy kirjallisessa työssä vako vaolta eteenpäin.

www.locallit.net