www.locallit.net | www.locallit.net/english

Pekka Pöllä
Mia-Helena ja Matti Pöllä
Punalippu 6/1990, 4

Kirjailija Pekka Pöllän (10.08.1940-22.03.1989) julkaisematon kirjallinen jäämistö voidaan jakaa kahteen osaan. Näistä suuremman muodostavat käsinkirjoitetut tekstit hänen viimeiseltä vuosikymmeneltään. Vuosina 1983-84 Pekka lopetti fiction kirjoittamisen ja paneutui suomalais-ugrilaisten kansojen synty- ja varhaisvaiheiden selvittelyyn.

Nämä esseemuotoiset kirjoitukset perustuvat Pekan omiin nimistötieteellisiin havaintoihin. Niitä hän yritti soveltaa kielitieteen, arkeologian ja antropologian tarjoamiin tulkintoihin konstruoidakseen yhtenäisen ja verraten ristiriidattoman historiallisen kehityksen kuvan.

Toistaiseksi on vaikea päätellä näiden esseiden tieteellistä arvoa tai oikeammin sanoen Pekan omien löytöjen ja johtopäätösten kestävyyttä. Asiaa vaikeuttaa myös se, ettei harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tekstissä ole lähdeviitteitä.

Samaan käsinkirjoitettujen tekstien ryhmään kuulunevat 70-luvulle palautuvat esseet kalevalaisen kertomarunouden päähahmojen tekojen kansatieteellisistä taustoista. Tosin emme ole toistaiseksi löytäneet näitä käsikirjoituksia.

Murto-osan konekirjoitetusta tekstitä muodostavat 60-70-luvuilla kirjoitetut ja julkaisematta jääneet kirja-arvostelut. Ainakin suurimman osa 70-luvulla kirjoittamistaan kaunokirjallisista teksteistä Pekka ehti lyötättää kaupungin sillä ainoalla konekirjoittajalla, joka sai selvää hänen käsialastaan, nyt jo vuosia edesmenneellä Toini Järvisellä.

Miltei kaikki kaunokirjalliset tekstit ovat viimeistelemättömiä. Pekan tapoihin kuului tarjota kustantajalle kertaalleen kirjoitettu teksti. Jos käsikirjoitus kelpuutettiin julkaistavaksi, Pekka paranteli ja toimitti sitä. Viime vuosina se tosin jäi lähes poikkeuksetta toimittajan työksi. Sama pätee myös nyt julkaistaviin teksteihin. Yritimme pysytellä mahdollisimman lähellä alkuperäistä tekstiä. Silti meistä tuntui kohtuulliselta poistaa toistot ja epäselvyydet. Tällainen helppotajuistaminen ei vaatinut tinkimään kummankaan jutun juonen koskemattomuudesta, uudelleentulkitsemaan sanomaan tai siirtämään eräiden kohtien painotteita. Monien muiden tekstien tavoin Mestarilypsäjä ja Hevosmakkaran käsikirjoituksista puuttuu päiväys. Sisällöstä päätelleen kirjoitusajaksi sopii parhaiten 70-luvun loppupuoli.

Vähän ennen kuolemaansa Pekka sai sovituksi Punalipun kanssa näiden satiirien (kuten hän niitä nimitti) uudesta käsittelystä toimituksessa. Päätimme tarjota nämä tekstit julkaistavaksi jo nyt. Isämme arkiston järjestely (kymmeniä nimiä fictiota, joukossa kaksi romaania) vaatii pitkäjänteistä työtä, johon meillä ei tässä vaiheessa riitä aikaa. Siksi meistä tuntuu luontevalta tekstien julkaiseminen vähin erin, muuten monet Pekka Pöllän sisältönsä puolesta nykyään vaarattomiksi luokiteltavat teokset saattavat nähdä päivänvalon vasta monen vuoden kuluttua.

www.locallit.net