www.locallit.net | www.locallit.net/english

Yksi aurinko kaikilla
Kirjaesittelyä
Vladimir Bogatshov, venäjäntäjä
Neuvosto-Karjala 14.9.1983, 4

Karjala-kustantamo on julkaissut hiljattain Antti Timosen romaanin Yksi aurinko kaikilla

Yhteiskuntajärjestelmältään erilaisten maiden rauhanomainen rinnakkaiselo ja yhteistyö ovat nykykaudella muuttumassa yhä polttavammaksi tarpeeksi. Tärkeimpiä tehtäviä on kamppailla rauhan ja ystävyyden puolesta. Hyvänä esimerkkinä tasavertaisista naapuruussuhteista ja yhteistyöstä ovat Neuvostoliiton ja Suomen suhteet.

Antti Timosen uusi romaani on ensimmäisiä kirjallisuusteoksia, joissa on valaistu Neuvostoliiton ja Suomen suhteita. Ne ovat kehittyneet vähitellen ja mutkaisesti. Oli taitettu pitkä ja ohdakkeinen taival, ennen kuin saatiin solmituksi ystävälliset siteet. Tie kulki vihamielisyyden, epäluottamuksen ja sotien kautta. Terve järki kuitenkin voitti, maidemme väliset ystävyyssuhteet lujittuivat. Yhteistyön reaalisena olennoitumana ovat neuvostoliittolais-suomalaiset rakennustyömaat.

Antti Timosen romaanissa kuvataan tällaisia yhteisiä rakennustyömaita. Tekijä tutustuttaa lukijan Tuloman vesivoimalan, Pääjärven metsäteollisuuspiirin, Rautaruukin rauta- ja terästehtaan ja Loviisan atomivoimalan rakentamiseen. Erityisen suurta huomiota kirjailija on kiinnittänyt Kostamuksen rikastamokombinaattiin. Harvaan asutulle rajaseudulle syntyy kaupunki sekä valtava kombinaatti, joka tuottaa korkealaatuista rikastetta Neuvostoliiton ja Suomen tarpeisiin.

Romaanissa on paljon henkilöitä. Kirjailija kuvaa neuvostoliittolaisia insinöörejä Pjotr Lindozerovia, Ivan Batshkovia ja Mirja Lampijevaa. Lehtimies Paavo Timojefev on teoksen keskeisimpiä hahmoja, hän yhdistää kaikki juonet. Timofejev kirjoittaa yhteisistä rakennustyömaista, käy usein paikan päällä, keskustelee rakentajien kanssa ja seuraa tarkkaavaisesti tapahtumien kulkua. Maidemme väliset suhteet kiinnostavat häntä syvästi siksikin, että hän on itse kokenut vihamielisyyden painajaisen. Sodan aikana hän oli sanomalehtimiehenä Karjalan rintamalla.

Antti Timosen romaanissa nostetut kysymykset ovat ajankohtaisia, tekijä on kuvannut elämää laajasti. Juoni ja kompositio on taitavasti rakennettu. Tapahtumat ovat reaalisia, totuudenmukaisia.

Romaanin kieli on värikästä, henkilöiden puhettapa yksilöllistä. Karjalaisten käyttämä murre ja arkikieli antavat, sanoisin, kotoisuuden tunteen. Suomalaisten ja venäläisten puhe on niin ikään yksilöllistä.

Romaani Yksi aurinko kaikilla on uusi vaihe Antti Timosen luomistyössä. Se on ajankohtainen ja totuudellinen teos.

www.locallit.net