www.locallit.net | www.locallit.net/english

Kynä terävämmäksi
Pekka Mutanen, Karjalan ASNT:n kirjailijaliiton hallinnon varapuheenjohtaja
Neuvosto-Karjala 21.3.1979, 4

Tänään Petroskoissa aloittaa työnsä Karjalan nuorten kirjailijain 17. neuvottelukokous.

Käsite "nuori kirjailija" on hyvin moniselitteinen ja mielestäni kaipaa täsmennystä. Mihin ikävuoteen kirjailijaa voidaan sanoa nuoreksi? Kahteenkymmeneenkö vaiko kolmeenkymmeneen? Sehän riippuu monista asenteista. Vai onko kirjailija nuori, kunnes ei julkaise omaa kirjaansa? Vai olisiko oikein sanoa aloitteleva kirjailija, kynäilijä? Totuus lienee lähellä, jos sanomme kynäilijä eli aloitteleva kirjailija. Ja ikä voi vaihdella, koska toiset aloittavat harrastuksensa erittäin nuorina, toiset taas myöhemmin. Kaikki on yksilöllistä, eikä selvää raja voi asettaa.

Nuorten neuvottelukokouksia Karjalassa on pidetty säännöllisesti kahden vuoden väliajoin alkaen vuodesta 1947. Useammat nykyään tunnetuista kirjailijoista ja runoilijoista ovat osallistuneet tällaisiin neuvottelukokouksiin nuorina ja ovat aikaa myöten kehittyneet tekijöiksi, jotka tunnetaan kautta Neuvostoliiton ja jopa ulkomailla.

Neuvotteluun on saapunut kynäilijöitä eri puolilta Karjalaa sekä kutsuvieraita, mm. Venäjän kirjailijaliiton yhteydessä toimivan nuorten kirjailijain komission jäsen, kuulu runoilijatar Lada Odintsova Moskovasta, runoilija Vjatsheslav Kuznetsov sekä proosakirjailijat Boris Sergunenkov ja Andrei Balabbuna Leningradista. Neuvottelun työhön osallistuu Karjalan vanhemman polven kirjailijoita.

Edellinen nuorten kirjailijain neuvottelukokous pidettiin maaliskuussa 1977. Moni siihen osallistunut on kahden vuoden ajan tehnyt sinnikkäästi työtä harrastuksensa parissa. Mainitsemme vain muutamia. Merikapteeni Vladimir Brendojev, jonka runoja edellisessä neuvottelussa käsiteltiin, on se jälkeen julkaissut tuotteitaan Punalipussa ja tänä vuonna häneltä ilmestyy ensimmäinen runokokoelma Aunuksen murteella Anusrandaine. Toivottavasti me saamme vielä useamman kerran viettää nautittavia lukuhetkiä tämän lahjakkaan runoilijan tuotteiden parissa.

Lehtimies Anatoli Shihov Petroskoista on tällä välin julkaissut kaksikin kirjaa ja toinen lehtimies, kontupohjalainen Valentin Smirnov kuvauskokoelman. Pekka Pöllältä ilmestyi viime vuonna runokokoelma Ilmarinen ja tänä vuonna ilmestyy hänen kolmas kirjansa, proosakokoelma, joka sisältää kertomuksia ja satuja.

Karjala-kustantamo julkaisi viime vuonna neljän kynäilijän - rakennusinsinööri Aleksandr Babkinin Petroskoista, sähköasentaja Juri Vimbergin Karhumäeltä, piirilehden toimittaja Gennadi Zorinin Aunuksesta ja koulunopettaja Vitali Kraskovin Latvasta - yhteiskokoelman Molodyje golosa (Nuoria ääniä). Nuori kirjallisuudentutkija Elli Aalto on myös julkaissut ensimmäisen kirjansa, jossa hän erittelee Taisto Summasen runoutta.

Tekisi mieli mainita erikseen vielä kahdesta kokoelmasta. Punalipun yhteydessä toimivan kirjallisuuskerhon julkaisivat 1978 yhteiskokoelman Vuosien saatossa, toimittajan Pekka Perttu. Siinä on 17 kynäilijän, keron aktiivisen jäsenen, tuotteita. Nyt kun kerholaiset ovat päässet hyvään alkuun, ovat he aloittaneet uuden kokoelman keräystyön. Viime vuoden lopulla moskovalainen Detskaja literatura (Lasten kirjallisuus) -kustantamon toimesta näki päivänvalon 75 000 kappaleen painoksena Karjalan kirjailijain, mukana on myös kynäilijöitä, yhteinen kokoelma Tshaiki nad Onego (Lokkeja änisen yllä) venäjän kielellä. Kerrassaan hyvä lahja alkavalle neuvottelukokoukselle.

Tässä asiassa Karjalan kirjailijaliittoon on hyväksytty proosakirjailijat Terttu Vikström ja Viktor Pulkin sekä runoilija Viktor Sergin. Hiljattain Karjalan kirjailijaliiton yhteisessä kokouksessa liiton jäseniksi hyväksyttiin monipuolinen ja lahjakas kirjailija Matti Mazajev.

Kynäilijät, toimisivatpa he missä tahansa, ovat myös ahkeria varsinaisessa työssään ja yhteiskuntaelämässä. Mainitsen vain yhdestä. Nuori runoilija veturinkuljettaja Juri Zvagin Kemistä valittiin äskeisissä vaaleissa kansanedustajaksi Neuvostoliiton korkeimpaan Neuvostoon.

Moskovassa on alkanut työnsä yleisliittolainen nuorten kirjailijain neuvottelukokous. Karjalan nuoria siinä edustavat kaksi prosaistia, tasavaltamme venäjänkielisen Leninskaja pravda -lehden toimittaja Raisa Mustonen Petroskoista ja kaivinkoneenkäyttäjä Boris Kravtshenko Kontupohjasta. Toivotamme heille antoisaa työtä näin mittavassa kokouksessa.

Viime vuoden lopussa kymmenen tasavaltamme kynäilijää osallistui Venäjän luoteisalueen nuorten neuvotteluun Leningradissa, missä heidän tuotteensa saivat korkean arvion.

Neuvottelutilaisuutemme jälkeen alkaa jaostotyö. Venäjänkielisissä jaostoissa käsitellään mm. Jekaterina Pogodinan, Nikolai Potshtovalovin, Anatoli Kulakovin sekä Aleksandr Gusakovin tuotteita. Suomenkielisessä on käsiteltävänä Rudolf Sykiäisen laaja kuvauskokoelma Ajan kämmenellä. Rudolf Sykiäinen on tunnettu lehtimies, ja hänen kuvauksensa herättävät aina mielenkiintoa lennokkuudellaan ja asianpitoisuudellaan. Käsittelystä on muodostuva opettava sekä tekijälle että kynäilijöille.

Neuvottelukokouksen työhön kuuluu myös järjestelyasioita, mm. valitaan valiokunta johtamaan nuorten kirjailijoitten toimintaa. Ja työtä on paljon. Karjalan jokaisessa piirissä on aikoinaan ollut kirjallisuuskerho. Nykyään Pitkärannan, Belomorskin ja Prääsän kerhojen toiminta kaipaisi elvyttämistä. Monen piirikerhon toiminta on passiivista, se pitäisi elävöittää. Nuorten kirjailijain tuotteet ovat melkein poikkeuksetta jääneet kirjallisuusarvostelun ulkopuolelle, mitä ei voida olla laskematta puutteellisuudeksi työssä nuorten kanssa. Karjalan kirjailijaliitossa ei pitkään ollut suomenkielistä neuvonantajaa, ja jo tästäkin syystä on hoidettu vajavaisesti tätä toiminta-alaa. Asia on jo korjattu, neuvonantaja on ryhtynyt työhön. Punalippu on julistanut kuvauskilpailun tarkoituksena paitsi saada hyviä, taiteellisesti korkeatasoisia kuvauksia palstoilleen, myös löytää uusia nuoria kirjoittajavoimia.

On tuiki tarpeellista järjestää kokemuksen vaihtoa nuorille kirjailijoille ja kynäilijöille, jotta voitaisiin paremmin täyttää NKP:n Keskuskomitean päätöstä Työstä luovan nuorison keskuudessa niin ammatillisessa kuin myös aatteellisessa mielessä.

Tervetuloa nuorten neuvottelukokoukseen. Osallistumaan, vaikuttamaan ja toimimaan ahkerasti.

www.locallit.net