www.locallit.net | www.locallit.net/english

Salli Lund
Ryhmä tovereita
Neuvosto-Karjala 27.6.1979, 3

SNTL:n kirjailijaliiton jäsen, yksi Karjalan vanhimmista runoilijattarista, persoonaeläkeläinen Salli Hill (Lund) on poistunut luotamme. Hän kuoli Sortavalassa 77. ikävuodellaan raskaan ja pitkäaikaisen taudin murtamana.

Salli Lund syntyi 12. joulukuuta 1902 Suomessa Oulun kaupungissa työläisperheeseen, jossa oli monta lasta. Vuonna 1927 hän muutti Kanadaan työn hakuun. Vuonna 1932 yhdessä miehensä ja muiden Kanadan ja Amerikan suomalaisten kanssa Salli Lund saapui Neuvostoliittoon, Karjalaan ensimmäisten viisivuotiskausien rakennustyömaille. Hän työskenteli Petroskoissa sekatyöläisenä, apuhoitajana sairaalassa, oikolukijana Totuus-lehdessä sekä toimittajana kustannusliikkeessä. Suuren Isänmaallisen sodan aikana hän oli evakuoituna Uralilla, työskenteli kolhoosissa ja työläisenä paperikombinaatissa.

Salli Lund alkoi kirjoitta runoja jo kouluvuosina. Hänen runoilijalahjansa puhkesivat kukkaan 1930-luvulla Neuvosto-Karjalassa. Hänen teoksiaan julkaistiin tasavallan lehdissä ja Sovetskaja zhenshtshina - aikakauslehdessä.

Vuosina 1950-1970 Petroskoissa näkivät päivän valon Salli Lundin suomenkieliset runokirjat Pihkan tuoksua, Soi lauluja Karjalan maa, Runotupa ja Tuulien kannel, venäjänkielinen runokokoelma Kanervan kukka, selustan työtätekevien sankaruudelle omistetut kertoelmat Taipaleita ja Uralin leipää, luonnonkuvauskokoelma ja lasten runokirja Kevätvihreän tie. Hänen teoksiaan ilmestyi venäjännettyinä keskuslehdissä ja aikakausjulkaisuissa. Salli Lundin teoksissa kuvastuu hänen kiintymyksensä Karjalaan, toiseen kotimaahan, Karjalan ja venäjän kansojen ystävyys ja pohjoisen luonnon kauneus.

Valoisa muisto Salli Lundista, lahjakkaasta runoilijattaresta, sydämellisestä ihmisestä, säilyy aina hänet tunteneiden sydämissä.

www.locallit.net