www.locallit.net | www.locallit.net/english

Tasavallan kirjailijat tekevät yhteenvetoja työstään
Totuus
12.4.1950, s. 3

ńskettäin pidettiin Petroskoissa tasavallan kirjailijain yleinen kokous. Selostuksen aiheesta "Kirjailijan liiton toiminta vuonna 1949 ja suuntaviivat vuodelle 1950" piti tasavallan Kirjailijain liiton hallinnon puheenjohtaja A. Timonen. Selostaja sanoi, että vuonna 1949 ovat tasavallan kirjailijat saaneet päivänvaloon useita uusia teoksia. Huomatuimpia niistä ovat Kajalan metsätyöläisten työtä ja elämää kuvaava F. Trofimovin kertoelma "Metsäinen seutumme", J. Rugojevin runoelma "Sampa saamassa" I osa, A. Titovin, B. Schmidtin ja L. Helon uudet runot j.n.e Mutta saavutukset ovat liian vähäiset niihin vaatimuksiin verrattuna, mitä kommunistinen puolue ja neuvostokansa asettavat kirjailijoille. Suurena puutteena kirjailijain työssä on vieläkin se, että he eivät kyenneet kuvaamaan tuotteissaan riittävän kirkkaasti tasavallan työtätekevien sisältörikasta elämää, kommunistisen yhteiskunnan aktiivisten rakentajien sankarillista työtä.

Selostaja mainitsi, että päivänvaloon on päässyt useita aatteellisesti heikkoja ja taiteellisesti ala-arvoisia tuotteita, esim. D. Gusarovin kertoelma "Olka olan", suomenkielinen kuvauskokoelma "Kalevalan laulumailta", Julia Nikonovan runokokoelma "Onnellinen lapsuus" y.m. Monet kokouksen osanottajat korostivat, että tällaiset virheet olisi voitu välttää, jos Kirjailijain liiton hallinto sekä "Na rubezhe" julkaisun ja "Punalipun" toimitukset olisivat olleet vaativaisempia työssään, jos ne olisivat kehittäneet rohkeammin bolshevistista kritiikkiä ja itsekritiikkiä kirjailijoiden keskuudessa. Kokouksessa osoitettiin, että kirjailijat V. Tshehov ja N. Jaakkola suhtautuivat suorastaa yliolkaisesti kritiikkiin.

- Vuoden aikana on ilmestynyt painosta vain yksi huomattava tasavallan elämää kuvaava suorasanainen kaunokirjallinen tuote, F. Trofimovin kertoelma "Meidän metsäinen seutumme", sanoi puheessaan runoilija tov. A. Titov. Se on todisteena siitä, että tasavaltamme kirjailijain luovan työn aktiivisuus on liian alhainen. Syvällisen teoreettisen opiskelun ja itsekritiikin puute on ollut perussyynä siihen, että painosta on ilmestynyt eräitä aatteellisesti ja taiteellisesti ala-arvoisia teoksia. Tov. Titov arvosteli KP(b):n agitatio- ja propagandaosastoa, joka ei anna tehokasta apua "Na rubezhe" aikakausjulkaisun toimitukselle.

Tov. F. Kondratjev puhui siitä, että Kirjailijain liiton hallinto ei kiinnitä riittävää huomiota kirjallisuuskriitikkojen sektsian työhön. Selostukset kriitikkojen opiskelutilaisuuksissa eivät ole useinkaan teoreettisesti päteviä.

Runoilija tov. T. Huttari herätti kysymyksen kirjallisuuden kääntäjäkaaderien kasvattamisesta ja kouluttamisesta. Samasta asiasta puhui kokouksessa myöskin Karjalais-Suomalaisen Valtion kustannusliikkeen johtaja tov. S. Lobanov. Hän sanoi, että kääntäjäkaaderien puutteen takia kustannusliike ei voi julkaista ajoissa edes Stalin-palkinnon laureatusten teoksia suomen kielellä. Tov. Lobanov arvosteli Kirjailijain liiton hallintoa siitä, että se suosittelee usein julkaistavaksi ala-arvoisia teoksia.

Tov. N. Klimenko ehdotti, että kaikki huomatuimmat teokset on ennen julkaisemista käsiteltävä perusteellisesti Kirjailijain liitossa ja vasta sen jälkeen julkaistava. Tähän asti on ollut usein päinvastoin. Teokset ensin julkaistaan ja vasta sitten sen jälkeen käsitellään.

Kirjallisuuskriitikkojen sektsian puheenjohtaja tov. R. Mirofjubova arvosteli Kirjailijain liiton hallintoa siitä, että se ei tee työtä kirjallisuusaktiivin keskuudessa. Alkavien kynäilijäin kerhona ei ole järjestetty edes tasavallan pääkaupungissa Petroskoissa, puhumattakaan muista paikkakunnista. Tov. Mirofjubova puhui edelleen siitä, ett kirjailijoille ei ole kiinteätä yhteyttä joukkoihin, he käyvät liian harvoin metsätyömailla ja kolhoosikylissä. Tämä on yhtenä syynä siihen, että tasavaltamme uurastajien työ heijastuu kalpeasti kirjailijain teoksissa. Viime aikoina on julkaistu muutamia onnistuneita kritiikkikirjoituksia tasavallan kirjailijain teoksista, mutta kirjallisuuskriitikkojen sektsien toiminnan yleinen taso on vielä alhainen. Useat kirjallisuuden alalla toimivat Akatemian haaraosaston ja Yliopiston tiedetyöntekijät vieroksuvat tasavallan kirjallisuuden kysymyksiä.

Tov. S. Sulmov korosti puheenvuorossaan, että Kirjailijain liiton hallinnon on enemmän kiinnitettävä huomiota nuorten kirjailijavoimien ja kirjallisuuskriitikkojen kasvattamiseen. Ei saa rajoittua yleisten toimenpiteiden järjestämiseen, vaan on tehtävä enemmän työtä kunkin aloittelevan kirjailijan kanssa erikseen.

Tov. S. Sazonov arvosteli Kirjailijain liiton hallintoa siitä, että se ei tee riittävää työtä uusien kansallisten kirjailijakaaderien kasvattamiseksi. Sama vika on myöskin "Punalippu" albumin toimituksella. Albumissa julkaistujen kirjoitusten aihepiiri on liian suppea, niissä ei heijastu riittävän kirkkaasti tasavallan elämä, työtätekevien sankarillinen työ.

Kokouksen osanottajat hyväksyivät seikkaperäisen päätöslauselman, joka on suunnattu Kirjailijain liiton työn parantamiseen.

Kokouksessa hyväksyttiin Kirjailijain liiton kandidaattijäseniksi toverit S. Sulimin, K. Miroljubova ja U. Vikström.

www.locallit.net