Etusivu Kirjailijat Teokset Aikajana Punalippu Neuvosto-Karjala Linkkejä

WWW-linkkejä

Carelia-lehti, Petroskoi
Juminkeko
Karjalan Sanomat
Paikallisuuden representointi Neuvostoliiton ja Venäjän kontekstissa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalais-ugrilaisten kirjailijoiden IX Kansainvälinen Kongressi 2006
Sovlit.com
William Hall:n päiväkirjat
Writing Cultures and Traditions at Borders

Karjalan kirjailijoiden biobibliografioita

Pisateli Karelii 1970
Pisateli Karelii 1985
Neuvosto-Karjalan kirjailijat 1989
Pisateli Karelii 1994
Täydennyshakemisto 2005
Pisateli Karelii 2006

Karjalan kirjallisuuden julkaisuluetteloja

Aiheeseen liittyää tutkimuskirjallisuutta

 1. Aalto Elli. Suomenkielisen lehdistön synty Neuvostoliitossa. Punalippu 4/1987, 101–109.
 2. Anttikoski Esa 1998. Neuvostoliiton kielipolitiikkaa: Karjalan kirjakielen suunnittelu 1930-luvulla. Julkaisematon lisensiaatintutkielma. Venäjän kieli. Joensuun yliopisto. [http:// www.geocities.com/Athens/4280/lisuri.html]
 3. Balina Marina, Condee Nancy & Dobrenko Evgeny (eds). Endquote. Sots-Art Literature and Soviet Grand Style. Northwestern University Press, Evanston, Illinois. 2000.
 4. Bhabha Homi (ed.). Nation and narration. Routledge, London. 1990.
 5. Bhabha Homi K. The Location of Culture. Routledge: London & New York. 2007.
 6. Brintlinger Anita 2000. Writing a Usable Past. Russian Literary Culture 1917–1937. Studies in Russian Literature and Theory. Northwestern University Press, Evanston Illinois.
 7. Brooks Jeffrey. Than you, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 2000.
 8. Brown Deming. The Last Years of Soviet Russian Literature. Prose-fiction 1975-1991. Cambridge University Press, Cambridge. 1993.
 9. Clark Katherine. The Centrality of Rural Themes in Postwar Soviet Fiction. Geoffrey A. Hoskins and George F. Cushing (eds.) Perspectives on Literature and Society in Eastern and Western Europe. Macmillan, Basingstoke. 1989.
 10. Clark Katherine. The Soviet novel. History as Ritual. 3rd. Edition. Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis. 2000.
 11. Denber Rachel (ed.). The Soviet Nationality Reader. The Disintegration in Context. Westview Press: Boulder, San Francisco, Oxford. 1992.
 12. Dewhirst Martin and Farrell Robert (eds.). The Soviet Censorship. Radio Liberty Committee: New York, The Institute of the Study of the USSR: Munich. 1973.
 13. Dobrenko Evgeny. The Making of the State Writer. Social and Aesthetic Origins of Soviet Literary Culture. Stanford University Press. California. 2001.
 14. Eaton Catherine Bliss (ed.) 2002. Enemies of the People. The Destruction of Soviet Literary, Theater, and Film Arts in the 1930s. Studies in Russian Literature and Theory. Northwestern University Press, Evanston Illinois.
 15. Ermoalev Herman. Censorship in Soviet Literature 1917–1991. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield Publishers. 1997
 16. Eskelinen, Heikki, Oksa Jukka, Austin Daniel (eds) 1994, Russian Karelia in search of a New Role. Karelian Institute. University of Joensuu. Joensuu.
 17. Fryer Paul. Conflict over Minority Language use in Soviet Education System: Progressive or Regressive? Natalia Baschmakoff & Paul Fryer (eds.) Modernisation in the Russian provinces. Institute for Russian and East European Studies, Helsinki. 2000.
 18. Garrard John & Garrard Carol 1990. Inside the Soviet Writers' Union. The Free Press, New York, London.
 19. Gendelev David. Karjala-kustantamo 50 vuotta. Punalippu 1/1981, 32–34.
 20. Günther Gunther 1990 (ed.). The Culture of the Stalin Period. Macmillan, Basingstoke.
 21. Hakamies Pekka (ed.) 2005. Moving in the USSR. Western anomalies and Northern wilderness. SKS, Helsinki.
 22. Hingley Ronald 1979. Russian Writers and Soviet Society 1917-1978. Weidenfeld & Nicolson. London.
 23. Hirch Francine. Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Cornell University Press: Ithaca, London. 2005.
 24. Hoskins Geoffrey 1980. Beyond Socialist Realism. Soviet Fiction Since Ivan Denisovich. Granada Publishing. London, Sydney, New York.
 25. Hoskins Geoffrey A. 1989. The Institutionalization of Soviet Literature. – Geoffrey A. Hoskins & George F. Cushing (eds.). Perspectives on Literature and Society in Eastern and Western Europe. Macmillan, Basingstoke.
 26. Hyytiä Osmo. Karjalais-suomalainen neuvostotasavalta 1940–1956. Kansallinen tasavalta? Helsinki: SKS. 1999.
 27. Jalava Aulikki. Pekka Perttu - Neuvosto-Karjalan luonnon ja kansanperinteen kuvaaja. – Pirkko Alhoniemi et al. (toim.): Myytit ja runon arki : Kerttu Saarenheimon juhlakirja . Turku: Turun yliopisto, 1983 (Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos. Sarja A., s. 309-321. 1983.
 28. Jalava Aulikki. Kumous- ja kostosanomia : Neuvostoliittoon vuoden 1918 tapahtumien jälkimainingeissa siirtyneiden runoilijoiden tuotantoa. - toim. Kerttu Saarenheimo ja Ulla-Maija Juutila: Kirjoja kätköistä : näkökulmia 1920- ja 1930-luvun unohtuneeseen kirjallisuuteen . - Turku : Turun yliopisto, s. 79-97. 1986.
 29. Jalava Aulikki. Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan epiikan kehitys. Helsinki: SKS. 1990.
 30. Johnson, Priscilla. Khrushcnev And The Arts. The Politics of Soviet Culture 1962–1964. Massachusetts Institute of Technology. 1965.
 31. Kangaspuro Markku. Taistelu Neuvosto-Karjalan itsehallinnosta. Helsinki: SKS. 2000.
 32. Karjalan kansalliset kirjailijat: suomalaisten maastamuutto ja 1930-luvun poliittiset rangaistusoimet. Biobibliografinen hakemisto. Karjalan tasavallan kirjallisuuden bibliografia (1917–1961). Lisähakemus. Petroskoi 2005.
 33. Kostiainen Auvo. Loikkarit: suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Otava, Helsinki. 1988.
 34. Kurki Tuulikki. Kansanomaisuus, kirjallisuus ja merkityskytkennät Neuvosto-Karjalassa. Elore 2(11). 2004 [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/kur204.html".
 35. Kurki Tuulikki. Locality, tradition and competing articulations of meaning in Soviet Karelia’s Finnish prose. Natalia Baschmakoff & Marjatta Vanhala-Aniszewski (eds), Re-reading Soviet and Post-Soviet Texts. Joensuun yliopisto. P. 26–44. 2005.
 36. Kurki Tuulikki. Neuvostohistorian ja paikallisuuden tulkinnat Neuvosto-Karjalan proosassa. Kulttuurintutkimus 2/2006, 39–49. 2006.
 37. Kurki Tuulikki. Kirjoitettu ja luettu kylä Neuvosto-Karjalan kirjallisuudessa. Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen, Ulla Piela (toim.), Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevalaseuran vuosikirja 85, 252–271. SKS, Helsinki. 2006.
 38. Kurki Tuulikki. Closer to the people – but not too close. Tracing unsuitable meanings in the Finnish prose in Soviet Karelia. – Markku Lehtimäki, Simo Leisti, Marja Rytkönen (eds) Real Stories, Imagined Realities. P. 177–204. University of Tampere, Tampere. 2007.
 39. Kurki Tuulikki. Historical Prose and Emergent Community in Soviet Karelia. Natalia Baschmakoff, Paul Fryer, Mari Ristolainen (eds) Texts and Communities: Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice. Gummerus, Helsinki. 2007.
 40. Kuusi Matti 1974. Paavo ja Iivo Ahavan taru. Karjalan heimo 1974: 11–12, 192–195.
 41. Kuusi Matti 1980. Pirttijärvi: Pohjantähti. Yrjö Varpio (toim.) Väinö Linna: Toisen tasavallan kirjailija, s. 174–187. WSOY: Porvoo.
 42. Laine Antti & Mikko Ylikangas Mikko (eds.) 2000. Rise and Fall of Soviet Karelia. Kikimora Publications. Helsinki: Aleksander Insitute.
 43. Lionel Kochan & John Keep, The Making of Modern Russia. From Kiev's Rus to the Collapse of the Soviet Union. Penguine Books, London. 1997.
 44. Loewenstein Karl Edward. The Thaw: Writers and the Public Sphere in The Soviet Union, 1951–1957. UMI Dissertation Services: Michigan. 2001.
 45. Lowe David. Russian writing since 1953. A critical survey. New York: Ungar. 1987
 46. Marsh Rosalind J. Soviet fiction since Stalin. Science, politics and literature. 1987.
 47. Marsh Rosalind 1995. History and Literature in Contemporary Russia. Macmillan & St Antony's College, Oxford.
 48. Mišin Armas. Neuvosto-Karjalan kirjailijat. Hakuteos. Petroskoi: Karjala. 1989.
 49. Motyl Alexander J. (ed.) The Post Soviet Nations. Perspectives on the Demise of the USSR. Columbia University Press: New York. 1992.
 50. Parthé Kathleen. Russian village prose. The Radiant Past. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 1992.
 51. Platt Kevin M. F. & Brandenberger David (eds) 2006. Epic Revisionism. Russian History & Literature as Stalinist Propaganda. The University of Wisconsin Press, Wisconsin.
 52. Shneidman N. N. Russian literature 1988–1994. The end of an era. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press. 1995.
 53. Shneidman N. N. 2004. Russian literature 1995–2002. On the Threshold of the New Millennium. University of Toronto Press Incorporated, Toronto.
 54. Sundelin Apu. Taistelija, rakentaja, valistaja. Karjalan Kommuunista Karjalan Sanomiin. Petroskoi: Periodika. 2000.
 55. Walker Edward W. The long road from empire: legacies of Nation Building in the Soviet Successor states. 2004. http://ist-socrates.berkeley.edu/~eww/ewwcv.html (linkki tarkistettu huhtikuu 2005.)
 56. Young, Robert 1990. The Overwritten Unwritten: Nationalism and its Doubles in Post-Colonial Theory. Theo D'Haen (ed.), (Un)writing Empire. Amsterdam, Atlanta: Rodopi.
 57. Ylikangas, Mikko 2004. Rivit suoriksi! Kaunokirjallisuuden poliittinen valvonta Neuvosto-Karjalassa 1917–1940. Aleksanteri-instituutti, Helsinki.
 58. Öispuu, Jaan. Runoista romaaneihin: Karjalaisuutta ja karjalankielistä kirjallisuutta Karjalassa. Tallinna.
www.locallit.net