Etusivu  Kirjailijat  Teokset  Aikajana  Punalippu  Neuvosto-Karjala  Linkkejä

Sanasto

Lähteet: Pesonen Aila, Venäläis-suomalainen kirjallisuustieteen termien sanasto. Jyväskylän yliopiston venäjän kielen laitoksen julkaisuja No 2. 1981.

TERMISELITYS
al'manahkalenteri, albumi; kaunokirjallinen yhteisjulkaisu
bylinaitäslaavilainen eeppinen kansanruno; kaksi pääryhmää: sankaribylinat ja historialliset, kansanelämää kuvaavat bylinat
detektivnaâ literaturasalapoliisikirjallisuus
deteteskaâ literaturalastenkirjallisuus
didaktitšeskaâ literaturaopetuskirjallisuus
Glavlitkirjallisuussensuurin pääinstituutio vuosina 1917–1991; kirjallisuuden ja kustannustoiminnan keskushallinto toimi nimellä Glavlit vuosina 1922–1946; vaikka instituution nimi ja organisaatio vaihtuivat 1900-luvun kuluessa, nimitystä 'Glavlit' käytettiin puhekielessä ja yleiskielisenä ilmaisuna
kinonovellafilminovelli: elokuvan käsikirjoitusluonnos; kirjallisuuden alalaji, jota käytetään elokuvassa, aihepiiri on elävästä elämästä ja on lähellä kertomusta; yksittäinen filmiepisodi, joka eroaa kokonaisuudesta
kinopovest'monimutkaisempi ja useampien tapahtumien kuvaukseen perustuva episodi kuin kinonovella; luettavaksi muokattu elokuvan käsikirjoitus
konstruktiviszmkonstruktivismi: kirjallisuuden suuntaus, syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen; konstruktivistit ihailivat tieteen ja tekniikan saavutuksia; 1924–1930 Neuvostoliitossa toimi konstruktivistinen kirjallisuusryhmä Literaturnyj Tsentr Konstruktivistov
letopis'aikakirja: historiallisten tapausten kuvaus tai kirjoittajan tapaamien henkilöiden kuvaus
liro-epitšeskij žanrlyyris-eeppinen kirjallisuuden laji: kuvaa todellisuutta sekä epiikalle että lyriikalle tyypillisin keinoin
literatura hydožestvennaâkaunokirjallisuus
lubotšnaâ literaturakuvin sekä proosa- tai runomuotoisin tekstein varustettu rahvaankirjallisuus
mestnyj koloritpaikallisväri
narodnoct' literaturykansanomaisuus: teoksen kansantajuisuus ja kansallinen omaleimaisuus; kansanomaisuus ilmenee yksinkertaisena, selvänä ja kaikille ymmärrettävänä esitystapana
naturalizmnaturalismi: realismin äärimmäinen suunta
nautšnaâ poèziâtieteellinen runous, tieteisrunous: paatos saa aiheensa tieteellisestä ajattelusta
nautšno-fantastitšeski žanrscience-fiction, tieteiskirjallisuus
novellanovelli: epiikan päälaji, lyhyt, usein kärjistetty ja yllättävä kertomus; tavallisesti sanan novella asemesta käytetään sanaa rasskaz; sen erottaminen pienoisnovellista on vaikeaa
otšerkessee, sketsi, matkakuvaus; eeppisen kirjallisuuden laji, joka eroaa muista lajeista todenperäisyydellään
partijnost' literaturykirjallisuuden puoluekantaisuus: kirjailijan aatteellinen suhtautuminen kuvattavaan todellisuuteen

 

www.locallit.net